TOP LISTE NAJPOPULARNIJIH DOMAĆIH I STRANIH IMENA


Dobro došli na stranicu TOP LISTE. Ispod ćete naći pouzdane liste najpopularnijih domaćih i međunarodnih imena, sa značenjem imena i analizom trenda. Liste iz regiona: Srbija, Hrvatska, BiH. Međunarone liste: Rusija, Španjia, Turska, Njemačka, Švajcarska i mnoge druge.

!!! TOP LISTE 2019 !!!


Najpopularnija imena u Beogradu u 2019. godini

srpska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija srpska imena u 2019. godini? Ovde Vam nudimo top liste srpskih ženskih imena i srpskih muških imena u gradu Beogradu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Gradska Uprava Grada Beograda

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Zagrebu u 2019. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Zagreb

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2019. godine?

Ovdje Vam nudimo top liste najomiljenijih ženskih i muških imena u Zagrebu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Služba za informiranje grada Zagreba

Više o tome »

Najpopularnija muška imena u Federaciji BiH 2019.

bosanska imena za dječake

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih muških imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Više o tome »

Najpopularnija ženska imena u Federaciji BiH 2019.

bosanska imena za djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog Zavoda za Statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih ženskih imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Bosni i Hercegovini u 2019. godini

Više o tome »

Najpopularnija imena u cjelokupnoj BiH 2019.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Ovdje možete pročitati analizu zvaničnih statističkih podataka o imenima djevojčica i dječaka za područje cjelokupne Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Više o tome »

!!! TOP LISTE 2018 !!!


Najpopularnija imena u Beogradu u 2018. godini

srpska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija srpska imena u 2018. godini? Ovde Vam nudimo top liste srpskih ženskih imena i srpskih muških imena u gradu Beogradu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Gradska Uprava Grada Beograda

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Zagrebu u 2018. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Zagreb

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2018. godine?

Ovdje Vam nudimo top liste najomiljenijih ženskih i muških imena u Zagrebu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Služba za informiranje grada Zagreba

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Splitu u 2018. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Split

Zanima Vas koja su najpopularnija splitska imena 2018. godine? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih ženskih imena i muških imena u Splitu i njihovo značenje, kao i prognoze za 2019. Izvor rang lista je Ured Državne Uprave

Više o tome »

Najpopularnija imena u cijeloj Hrvatskoj u 2018. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija hrvatska imena u 2018. godini? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih osobnih ženskih i muških imena i njihovo značenje. Izvor rang lista je Statistički prikaz Ministarstva uprave Republike Hrvatske

Više o tome »

Najpopularnija imena u Italiji u 2018. godini

talijanska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija talijanska imena u 2018. godini? Ovdje Vam nudimo top liste italijanskih ženskih i muških imena i njihovo značenje. Izvor popisa je Iatlijanski Statistički Zavod ISTAT

Više o tome »

Najpopularnija muška imena u Federaciji BiH 2018.

bosanska imena za dječake

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih muških imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Više o tome »

Najpopularnija ženska imena u Federaciji BiH 2018.

bosanska imena za djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog Zavoda za Statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih ženskih imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Bosni i Hercegovini u 2018. godini

Više o tome »

Najpopularnija imena u cjelokupnoj BiH 2018.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Ovdje možete pročitati analizu zvaničnih statističkih podataka o imenima djevojčica i dječaka za područje cjelokupne Bosne i Hercegovine u 2018. godini

Više o tome »

!!! TOP LISTE 2017 !!!


Najpopularnija imena u Beogradu u 2017. godini

srpska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija srpska imena u 2017. godini? Ovde Vam nudimo top liste srpskih ženskih imena i srpskih muških imena u gradu Beogradu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Gradska Uprava Grada Beograda

Više o tome »

Najpopularnija ženska imena u Federaciji BiH 2017.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog Zavoda za Statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih ženskih imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Bosni i Hercegovini u 2017. godini

Više o tome »

Najpopularnija imena u Moskvi u 2017. godini

ruska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija ruska imena u 2017. godini? Ovde Vam nudimo top liste ruskih ženskih i muških imena u gradu Moskvi i njihovo značenje. Izvor rang lista je Kancelarija Uprave Grada Moskve

Više o tome »

Najpopularnija imena u Španiji u 2017.

španska imena za dječake i djevojčice Madrid

Ovdje možete vidjeti koja su bila najpopularnija španska imena 2017. godine, ali i koja imena su bila omiljena pre 100 godina u Španiji. Izvor podataka je Nacionalni Statistički Institut iz Madrida. 

Više o tome »

Najpopularnija imena u Švajcarskoj 2017.

švicarska imena za dječake i djevojčice

Već više od 30 godina Savezni satistički ured Švajcarske objavljuje tzv. "hit paradu imena novorođenih". Na osnovu rezultata ovdje vam nudimo top liste imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Švajcarskoj 2017.

Više o tome »

Najpopularnija imena u Republici Srpskoj u 2017.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas kako u imenovani novorođeni ove godine i koja su bila najpopularnija imena u RS u 2017. godini? Ovde Vam nudimo top liste ženskih i muških imena u na osnovu zvaničnih rezultata Republičkog Zavoda za Statistiku i njihovo značenje.

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Zagrebu u 2017. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Zagreb

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2017. godine? Ovdje Vam nudimo top liste najomiljenijih ženskih i muških imena u Zagrebu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Služba za informiranje grada Zagreba

Više o tome »

Najpopularnija muška imena u Federaciji BiH 2017.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih muških imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Više o tome »

Najpopularnija imena u Njemačkoj u 2017.

njemačka imena za dječake i djevojčice

A kakva imena daju roditelji bebama u Njemačkoj? Jedno je sigurno, ime Angela se u 2017. godini nije našla na top listama ni među prvih 500 imena. Političari nisu uzor kod imenovanja novorođenih u Njemačkoj. A u Top 10 se našlo i jedno naše domaće ime.

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Splitu u 2017. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Split

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2017. godine? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih ženskih imena i hrvatskih muških imena u Splitu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Ured Državne Uprave

Više o tome »

Najpopularnija turska imena u Turskoj 2017.

moderna turska imena za dječake i djevojčice

Ovo su najpopularnija imena koja su se najčešće davala novorođenčadi u Turskoj u 2017. godini: Prvo mjesto na listi modernih turskih imena za djevojčice je pripalo „Zeynep” (Zejneb). Kod dječaka je i ove godine bio najpopularniji "Yusuf" (Jusuf)

Više o tome »

!!!TOP LISTE 2016!!!

Najpopularnija imena u Beogradu u 2016. godini

srpska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija srpska imena u 2016. godini? Ovde Vam nudimo top liste srpskih ženskih imena i srpskih muških imena u gradu Beogradu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Gradska Uprava Grada Beograda

Više o tome »

Najpopularnija imena u gradu Splitu u 2016. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Split

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2016. godine? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih ženskih imena i hrvatskih muških imena u Splitu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Ured Državne Uprave

Više o tome »

Najpopularnija ženska imena u Federaciji BiH 2016.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog Zavoda za Statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih ženskih imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

Više o tome »


Najpopularnija imena u Republici Srpskoj u 2016.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas kako u imenovani novorođeni ove godine i koja su bila najpopularnija imena u RS u 2016. godini? Ovde Vam nudimo top liste ženskih i muških imena u na osnovu zvaničnih rezultata Republičkog Zavoda za Statistiku i njihovo značenje.

Više o tome »

Najpopularnija imena u Zagrebu u 2016. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice Zagreb

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena 2016. godine? Ovdje Vam nudimo top liste najomiljenijih ženskih i muških imena u Zagrebu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Služba za informiranje grada Zagreba

Više o tome »

Najpopularnija muška imena u Federaciji BiH 2016.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih muških imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Više o tome »


Najpopularnija imena u Hrvatskoj u 2016. godini

hrvatska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas koja su bila najpopularnija hrvatska imena u 2016. godini? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih ženskih imena i hrvatskih muških imena i njihovo značenje. Izvor rang lista je Statističkog prikaza Ministarstva uprave Republike Hrvatske

Više o tome »

Najpopularnija imena u Srbiji od 1900. do 2014. godine

srpska imena za dečake i devojčice

Zanima Vas koja su najpopularnija srpska imena? Ovdje Vam nudimo top liste srpskih ženskih imena i srpskih muških imena i njihovo značenje. Izvor rang lista je Republički zavod za statistiku Srbije

Više o tome »

Najpopularnija imena u Hrvatskoj od 1900. do 2014. godine

hrvatska imena za dječake i djevojčice

Zanima Vas koja su najpopularnija hrvatska imena? Ovdje Vam nudimo top liste hrvatskih ženskih imena i hrvatskih muških imena i njihovo značenje. Izvor rang lista je Drzavni zavoda za statistiku Republike Hrvatske

Više o tome »

Najpopularnija imena u Beogradu 0d 2010. do 2015. godine

 imena za dečake i devojčice u Beogradu

Zanima Vas koja imena daju Beograđani svojim bebama? Ovdje Vam nudimo top liste najpopularnijih ženskih imena i muških imena davanih novorođenima u Beogradu i njihovo značenje. Izvor rang lista je Zavod za informatiku i statistiku grada Beograda

Više o tome »

Najpopularnija imena u Bosni i Hercegovini 2014. i 2015.

bosanska imena za dječake i djevojčice

Na osnovu rezultata Federalnog zavoda za statistiku i republičkog zavoda za statistiku ovdje vam nudimo top liste sa 100 najpopularnijih muških imena i 100 ženskih imena dodjeljivanih novorođenoj djeci u Bosni i Hercegovini .

Više o tome »

 

 

Loading...