ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA MATEJ (Mateja, Matija, Mateo)

 

Ime Matej je hebrejskog porijekla, i ima isto značenje kao grčko ime Teodor ili slavenska imena Božidar i Bogdan. Ime je duboko ukorijenjeno u hrišćanskoj tradiciji, a na našem podneblju rasprostranjeno je više varijanti imena.

znacenje i porijeklo imena Matej


Matej, Mateja, Matija, Mateo, Mato, Meate, Matko ili čak ženski oblik Matea- sva ova imena se nalaze u top 100 najtraženijih imena, kako u Hrvatskoj, tako u Srbiji i Sloveniji. Ali odakle potiče ime Matej? O tome opširno u tekstu.

Šta Znači Ime Matej?

 

Ime Matej u Bibliji

zoran ime podrijetlo

 

Matej je muško ime sa hebrejskim porijeklom. Izvedeno je iz hebrejskog izvornog imena Mattathyah (מַתִּתְיָהוּ), što znači "dar Gospoda". Ime Matej rasprostranjeno je u raznim varijantama diljem svijeta, i to zahvaljujući Novom zavjetu i Matejevom Evanđelju. Naime u Novom zavjetu je Matej jedan od četiri evanđelista i autor prve knjige Novog zavjeta. Sveto jevanđelje po Mateju izvještava o službi i životu Isusovom, i njegovom rodoslovlju. Matej nam takođe govori da Isus vodi porijeklo od Avrama preko Davida (sa 42 generacije koje ih razdvajaju). Isus je odabrao Mateja kao jednog od njegovih izabranih 12 učenika tj. apostola, dajući im nalog da nastave njegovu misiju propovijedajući evanđelje.

Imena četiri evangelista i 12 apostola postala su najrasprostranjenija, i najčešće korišćena imena ikada u istoriji zapadne kulture: Petar, Andrija (Andrej), Jakov, Ivan (Jovan), Filip, Bartolomej (Vartolomej), Toma, Matej, Tadej (Levej), Šimun (Simon), Matija, Pavao (Pavle) i još dvojica evanđelista koja nisu bili apostoli - Marko i Luka.  

Matej i Matija su bila dva različita apostola, tako da su Matej i Matija dva različita imena, ali imaju isti korijen riječi i isto značenje. Apostol Matija izabran je da zamijeni Judu Iškariotskog, koji je izdao Isusa, a apostol Matej je bio evanđelist. Time je on bio jedini od apostola kojega nije Isus izravno pozvao i izabrao. Njega je žrijebom odabrala prva zajednica da popuni prazno mjesto

 

Popularnost imena Matej

Ime Matej slika za bebe

 

Srpsko ime Matej

U Srbiji su čak tri muška imena izvedena od istog korijena na top listi 100 najčešćih srpskih imena za dječake. Mateja, Matej i Matija. Mata i Matijaš su stare varijante koje su danas zapostavljene. Na pitanje da ji je ime Mateja srpsko odgovaramo ovako: Božidar ili pak Bogdan je srpsko tj. slavensko ime koje ima isto značenje kao hebrejski Matej i grčki Teodor. (Više o imenu Teodor smo pisali ovdje)

No širenjem hrišćanstva su slavenska imena potisnuta. Sveto Jevanđelje po Mateju je ovo ime dovelo i među Srbe jednako kao i među Hrvate, te ne pravimo razliku između srpskog i hrvatskog, osim par iznimki koje su posebne za područje Dalmacije (o tome više u tekstu ispod).

 

Hrvatsko ime Matej

Ime Matej slika

U Hrvatskoj su oblici imena Matej oduvijek bili među najtraženijim hrvatskim muškim imenima. Mate iz Dalmacije je najbolji primjer, a današnja moda i trendovi nam ime Matej donose u sljedećim oblicima:

Matea je ženska varijanta imena koja je veoma popularna u Hrvatskoj. Muški oblici: Mateo, Matija, Matko i stari dobri Mate u Dalmaciji.

Sve ove podatke, kao i tumačenje i analizu trendova, možete pronaći u našem odjeljku – TOP LISTE

 

Oblici i Nadimci Imena Matej

znacenje i porijeklo imena Matej

Mateja, Matija, Mateo su najčešći oblici imena na našem podneblju ternutno i podjednako su zastupljena i u Srbiji i u Hrvatskoj. Mate, Matko i Matan su posebno rasprostranjeni na području Dalmacije. Mata i Matijaš se sreću u Srbiji. Oblici Mateša i Mato su danas rjeđi nego prije.

Ženski oblik imena- Matea, je veoma popularan na području Hrvatske.

Širom svijeta je ime Mateju rasprostranjeno u mnogim oblicima. Ovdje navodimo samo nekoliko:

 • Hebrejski: מתתיהו Mattatiahu, Matatjahu, Mattatja, Matatja
 • Aramejski: מתי Mattai, Matai
 • Sirijski: ܡܬܝ Mattai, Matai, Mattaj
 • Grčki: Μαθθαῖος Matthaios
 • Latinski: Matthaeus
 • Arapski: متى Matta
 • Njemački: Matthäus, Matthaeus
 • Engleski: Matthew
 • Esperanto: Mateo
 • Francuski: Matthieu
 • Talijanski: Matteo, Maffeo, Mazzeo
 • Katalonski: Mateu
 • Nizozemski: Mattheus
 • Poljski: Mateusz
 • Portugalski: Mateus
 • Rumunjski: Matei
 • Ruski: Матфей Matfei, Матвей
 • Švedski: Matteus
 • Španjolski: Mateo, Matías
 • Češki: Matouš
 • Mađarski: Máté

Više o srpskim imenima možete naći ovdje: SRPSKA IMENA

Više o hrvatskim imenima možete naći ovdje:  HRVATSKA  IMENA

Više opširnih priča o izabranim ženskim imenima možete naći u našem odjeljku:  ŽENSKA IMENA

Više opširnih priča o izabranim muškim imenima možete naći u našem odjeljku: MUŠKA IMENA

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

Loading...