STARA MUSLIMANSKA IMENA

 

 

Stara Muslimanska Imena

Iako se djeci sve češće daju nova imena, Emina i Emir su u modi kako prije 300 godina tako i danas. Ovdje Vam nudimo listu sa 500 starih muslimanskih imena koja su nosila i naši pretci.

stara muslimanska imena

Za imena, koja su na našem podneblju tradicionalno nosili muslimani, a obično su arapskog, perzijskog ili turskog  porijekla, se etablirao naziv „muslimanska imena“.

Budući da arapski jezik važi kao kulturni jezik Islama, većina muslimanskih imena širom svijeta jesu arapskog porijekla. Ali to nigdje nije propisano kao neophodno. Ono što jeste neophodno je da ime ima lijepo i pozitivno značenje a o tome svjedoči hadis koji glasi:

“Vi ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i po imenima vaših očeva zato nadjenite svojoj djeci lijepa imena”. I nadalje "Ime ne treba da svojim značenjem upućuje na obožavanje nekog drugog sem Allaha."

Imena Elvir, Sanela, Indira ili Mirela su dobri primjeri da među narodom na našem prostoru kao „muslimanska“ imena važe i ona koja su se igrom slučaja počela davati kod Bošnjaka, a u principu nemaju veze sa islamom.

O imenima koja se kulturoloski gledano smatraju muslimanskim ili pak bosanskim ili bošnjačkim ,i više na tu temu smo pisali u članku ovdje:

Bosanska Imena

A mi vam ovdje nudimo listu 500 starih muslimanskih imena, koja smo izdvojili iz banke podataka i koja su tradicionalno nosili i nose muslimani i muslimanke na našem podneblju, posebice u Bosni i Hercegovini ali i u drugim republikama bivše Jugoslavije.

STARA MUŠKA  MUSLIMANSKA IMENA

stara muslimanska muska imena

A 

Abaz - lav, veoma namršten

Abdullah - Allahov rob, sluga

Abdurrahman - rob Milostivog

Abid - pobožan

Adem -zemlja, zemljani prah

Adil - pravedan, pošten, čist

Adnan - ime legendarnog praoca Arapa

Agan - zapovjednik, veleposjednik

Ahmed - veoma pohvaljen, najhvaljeniji

Ajdin - sjajan, svijetao, jasan, sretan

Ajnur - svijetlo, mjesečev sjaj

Akif - povučen, stidljiv, marljiv

Aladin, Aldin - uzvišenost, slava vjere

Alija, - visok, prvorazredan, odličan

Alem - velikan, glavni, putokaz, zastava

Alim - naučnik, koji je obrazovan

Almas - dijamant, dragi kamen

Almir - zapovjednik, princ, vladar

Amar - cvijeće i zelenilo, život, ljubav

Amel - rad, aktivnost, djelo

Amir - zapovjednik, ukućanin, napredan

Arif - poznat, upućen, razborit

Arslan - lav, junak, heroj

Asad - najsretniji, najuspješniji

Asif - tužan, osjetljiv, koji se često kaje

Asim - zaštitnik, branilac,

Atif - osjećajan, milostiv

Atik - plemenit, pusta na slobodu

Azam - najveći, najznačajniji

Azim - onaj koji odlučuje

Azaudin - utjeha vjere, strpljivost u vjeri

 

B 

Badem - drvo i plod iz porodice ruža

Bahrija - pomorac, mornar

Bahrudin - čije je znanje veće od mora

Bajazit - otac onog koji se povećava

Bajram - ovo ime se daje djetetu koje

se rodi na ovaj blagdan

Bakir - ranoranilac, proučavalac

Bekir - ranoranilac

Bedrudin - punilo vjere

Beriz - jasan, ugledan, jasan

Besim - nasmijan ,veseo

Besir - donosioc dobrih vijesti

Bilal - svjež, zdrav

Burjan - dokaz

 

Ć

Ćamil, Kamil - savršen, potpun

Ćazim, Kazim - staložen, savladava se u ljutnji

Ćemal - vidi: Kemal

Ćerim, Kerim - plemenit, velikodušan, milostiv

 

D

Davud – ime Božijeg poslanika

Derviš - skroman i pobožan čovjek

Dilaver - hrabar, vrijedan, odvažan

Dilber - dražestan, voljen

 

 

Džafer - rječica, potok

Džanan - voljen, ljubljen, drag

Dženan - srce, duša

Džemal - ljepota, lijepo ponašanje

Džemaluddin - ljepota vjere

Džemil - lijep, ljubak, krasan

Dževad - darežljiv, velikodušan plemenit

Dževdet - dobrota, izvrsnost, djelotvornost

 

E

Edber - najjači, najčvršći, jedar

Edhem - crn, vran, crnkast

Edib - vaspitan, odgojen, uljudan

Edin - vjera, religija, autoritet

Ejub - koji se kaje, progonjen

Ekrem - najpoštovaniji, najugledniji

Elmedin - zadužen, dužnik

Elvedin - poklon, dobročinstvo vjere

Emin - miran, pouzdan, siguran

Emir - zapovjednik, princ, vladar

Enes - druževan, ljubazan, prijatan

Enver - lijep, sjajan, blistav

Esad - najsretniji, najuspješniji

Ešref - najugledniji

Ezher - čovjek blistava lica

 

F

Fadil - izvrstan, odličan, istaknut

Fahim - koji razumije svašta

Fahret - ponos, slava, čast

Faik - nadmoćan, superioran

Faris - jahač, konjanik, vitez

Faruk - koji zna razlikovati istinu od laži

Fehad - dreser, vlasnik geparda

Fejsal - sudac, vladar, britka sablja

Fejzo - Allahova milost, darežljivost

Ferhad - koji pobjeđuje, bistar

Ferhat - radost, veselje

Ferid - posebno nadaren, neusporediv

Fetah - zavojevač, sudac

Fikret - misao, ideja, pojam, utisak

Fuad - srce, um, pojam, duh, duša

 

G

Galib - dominantan, koji savlađuje

Ganija - bogat, imućan

 

H 

Habib - drag, voljen, ljubimac

Hafiz - zaštitnik, zna čitav Kur'an napamet

Haim - ludo zaljubljen

Hajdar - lav

Hajrudin - izvrstan u vjeri, dobro vjere

Hakija - strog, istinit

Hakim - sudac, guverner, odlučan

Halid - trajan, snažan, krepak, čio

Halil - vjeran prijatelj, srce, koplje, sablja

Halim - blag, strpljiv, pažljiv, obazriv

Hamdija - hvaljen, pohvaljen

Hamid - koji hvali, zahvaljuje

Hamza - lav

Haris - oprezan, budan, nadzornik

Hasan - lijep, ljubak, krasan, izvrstan

Hasib - cijenjen, poštovan, ugledan

Hasim - onaj koji drobi, mrtvi hljeb

Hazim - odlučan, čvrst, energičan

Hidajet - pravi put

Hikmet - mudrost, filozofija

Hilmija - blag, obazriv, strpljiv

Hurem - veseo, raspoložen

Husein - ljepuškast, ljubak

Husnija - lijep, izvrstan, dobar

Husref - car, vladar

 

I 

Ibrahim - otac naroda, mnoštva

Idris - pronicav

Irfan - priznanje, znanje, spoznaja

Ismail - Bog čuje, uslišao je

Ismet - bezgrešan, nevinost

Izet - moć, sila, ugled, utjecaj

Izudin - snaga, slava, ugled vjere

 

J 

Jahja - ime Božijeg poslanika

Jakub - ime Božijeg poslanika

Jakut - rubin, safir

Jasin - naziv 36. Kur'anske sure

Jasir - mali, neznatan, lak, jednostavan

Jasmin - vrsta cvijeta

Jašar - živjeti

Jesar - bogatstvo, udobnost,

Jezid - muško vl. ime

Junuz, Junus - ime B. poslanika

Jusuf - ime B. Poslanika

 

K

Kabir - veliki, ogroman, važan

Kadir - koji je sposoban

Kadrija - vrijedan, predodređen

Kasem - zakletva, prisega

Kasim - djelitelj, raspoređivač, planer

Kemal - potpunost, savršenost, zrelost

Kenan - skriven, zaklonjen

Kerim - plemenit, velikodušan, srdačan

 

L

Latif - fin, nježan, blag

Lutfija - nježnost, finoća, dobrota

 

M

Mahir - vješt, spretan, okretan

Mahmud - pohvaljen, hvale vrijedan

Mahsud - onaj kome zavide

Maid - koji se njiše, ljulja

Malik - imalac, posjednik, vlasnik

Muhamed - mnogo hvaljen, dostojansvake hvale,

Mensur - pobjednički, pobjedonosan

Merdan - hrabar, odvažan, plemenit

Mersad - plemenit

Mesud - sretan, blažen, uspješan

Mevludin - prijatelj, pomagač, pristalica

Midhat - pohvaljeno djelo, pohvala

Miralem - zapovjednik na zemlji

Mirza, Mirsad - princ, pisar, sekretar

Muamer - dugovječan, koji dugo živi

Mufid - koristan, unosan, probitačan

Mugdim, Mukdim - hrabar, poduzetan

Muharem - zaštićen, nepovredljiv

Muhib - koji voli, ljubitelj

Mulaim - podesan, zgodan, povoljan

Mumin - vjernik

Munever - sjajan

Munib - pokajnik, koji se kaje

Munir - sjajan

Murat - poželjan, namjeravan

Muradif - partner, suputnik

Muriz, Muris - onaj koji ostavlja u nasljeđe

Musa -onaj koji pluta, po vodi

Musafir - putnik, gost

Mustafa - odabran, odlikovan

Muvedet - ljubav, naklonost

Muzafer - koji uspijeva, pobjedonosan

 

N 

Nadim - pokajnik

Nafiz - prodoran, djelotvoran

Nail - dar, poklon, milost

Naim - mekan, nježan

Namik - koji ukrašava, lijepo piše

Naser - pomagač, zaštitnik

Nazif - sluga, poslužitelj

Nasrudin - pomagač vjere

Nazif - čist, uredan

Nazim - organizator, pisac

Nazmija - poetičan, pjesnički

Nedim - prisni, prijateljNedžad - spas, izbavljenje, sigurnost

Nedzib - plemenitog roda

Nedzvet - sigurnost, sloboda

Nefis - skup, dragocjen, tražen

Nehrudin - korito vjere

Nermin - hrabar, vitez, junak

Nesib - sreća, sudbina

Nesim - povjetarac, vjetrić

Nevzet - novorođenče

Nevres - mlad, svjež

Nezir - opominjač, opomena

Nihad - karakter, narav, priroda

Nijaz - želja, molba, obećanje, poklon

Nurija, Nurudin - svijetao, blistav

Nusret - pomoć, pobjeda

 

O

Omer – život

Osman - zmija, zmijče

 

R

Ragib - koji žudi, čezne

Rahim - koji je milostiv, sažaljiv

Rahman - premilostiv

Raif - samilostan, blag, dobroćudan

Ramadan - ramazan

Ramiz - okretan

Rasim - pisar, bilježnik

Rašid - na pravom putu, razborit

Selim - zdrav, nepovredljiv

Selvet - utjeha, mir, zabava

Semin - skupocjen, vrijedan, dragocjen

Semir - koji se noću zabavlja, noćobdija

Senad - oslonac, potporanj, stup

Sidik - iskren, istinoljubiv, pravedan

Sifet - svojstvo, osobina

Sinan - snaga, moć, sila

Suad - sretan, koji ima sreće

Sulejman - mudrac, miroljubiv

 

Š 

Šaban - osmi mjesec

Šakir - koji se Allahu često zahvaljuje

Šahin - soko

Šefek - suosjećajan, brižljiv, nježan

Šefket - samilost, brižljivost, nježnost

Šemso, Šemsudin - sunčevo svjetlo, sunce vjere

Šerif - ugledan, čestit, slavan, plemenit

Ševal - deveti mjesec

Šukrija - blagodaran, koji se zahvaljuje

 

T

Tahir - čist, neporočan, nevin

Taib - pokajnik, koji se kaje

Tarik - koji kuca, udara, zvijezda Danica

Teufik - pomoć od Allaha

 

U

Ubejd - mali rob

Ubejdulah - Božiji mali rob

Redžeb - sedmi mjesec

Redžib - koji uvažava, poštuje

Refik - pratilac, suputnik, prijatelj

Reif - milostiv, blag, dobrodušan

Rejhan - mirisna biljka, bosiljak

Remzija - figurativan, simboličan

Rešad - razboritost, spoznaja

Reuf - milostiv, suosjećajan, blag

Rezak - hranitelj, opskrbljivač

Rifat - visok položaj, visost

Rijad - vježbanje, treniranje

Rustem - jak, korpulentan, snažan

Ruždija - razborit, pravilan, ispravan

 

S

Sabahudin - zora, osvit vjere

Sabit - čvrst, jak, stabilan

Sabrija - strpljivost, suzdržavanje

Sadik - iskren, vjeran, istinit

Safet - najbolji dio, elita, jezgro, srž, bit

Sahib - kolega, prijatelj, vlasnik

Said - gospodar, koji obećava sreću

Sakib - prodoran, pronicav, čuven

Salim, Salem - zdrav, čitav, potpun

Salih - dobar, čestit, bogobojazan

Samed - prvak, koji podnosi glad i žeđ

Samir - sugovornik, večernji zabavljač

Sead - sreća, dobar predznak, uspjeh

Sedad - ispravan, točan

Sefer - put, putovanje, zora

Seid - sretan, blažen, uspješan

Sejfudin - mač vjere, sablja

Ulfet - ljubav, bliskost, prijateljstvo

Uvejs - vuk

Uzeir - ime B. poslanika

 

V

Vahdet - biti jedan, sam, samostalnost

Vahid - jedinstven, neusporediv

Vasil - koji spaja, povezuje

Vedat - ljubav, naklonost, prijateljstvo

Vehab - koji mnogo poklanja

Vehbija - nadaren, darovit, talentiran

Vehid - jedinac sin, jedinstven, usamljen

Velija - prijatelj, pristalica, učenik

Vildan - novorođenčad, djeca, dječaci

 

Z 

Zafer - pobjeda, trijumf

Zahir - vidljiv, očit

Zaid - koji se povećava, raste

Zaim - vođa, starješina,

Zakir - onaj koji se sjeća

Zarif - lijep, ljubak, okretan

Zejnudin - ukras, nakit vjere

Zekerijah - onaj koji se sjeća boga

Zijad - mnogo, iznad svega, suviše

Zikret - uspomena, sjećanje

 

STARA ŽENSKA MUSLIMANSKA IMENA

stara muslimanska zenska imena

 

A

Adiba - priređivačica gozbe, domaćica

Adila - pravedna, poštena

Advija - brza, hitra

Aida - povratnica, posjetilac, gost

Aiša - živa, postojana, koja udobno živi

Ajla - mjesečinom obasjana

Alema, Almsa, Almira, Amela, Amila,

Amira, Amra, - vidjeti muška imena

Anida - uporna, tvrdoglava, svojevoljna

Anisa - dobrodušna, mlada žena

Arifa - razborita, oštra, upućena

Asifa - tužna, osjetljiva

Asija - liječnica, stup, temelj

Azemina - pouzdana, sigurna, vjerna

Azira - pomagačica, zaštitnica

Azra - djevica, nevina, čista djevojka

 

B 

Bahra - bazen, jezerce, ribnjak

Behara - proljeće, proljetni cvat voća

Bahija - lijepa, ljupka, otmjena

Bejda - čistina, bjelina, svjetlost dana

Belkisa - znač. nejasno (kraljica od Sabe)

Belma - noć prvog mjeseca

Berina - gornji, najviši, najbolji

Besima - nasmijana, vesela

 

D

Devla - položaj, sudbina, slava

Dina - poslušnost, dugotrajna kiša

 

Džahida - trudbenica, oprezna, marljiva

Džanfeza - ona koja srce razveseljava

Dželaludina - veličanstvo, uzvišenost vjere

Dželila - poštovana, slavna, uzvišena

Džemaludina - ljepota vjere

Džemila - ljepotica

Dženana - voljena, srce, duša

Dženeta - raj, bašča

Džesima - velika, uzvišica

Dževada - velikodušna, sjajna, vanredna

Dževahira - dragulj

Dževhera - dragi kamen, suština, bit

Dževdeta - dostojanstvo, dobrota

 

E

Ediba - odgojena, vaspitana

Ehlimana - vjernica

Ejuba - vidi: Ejub

Ekrema - veoma plemenita,

Elifa - drugarica, prijateljica

Emina - povjerljiva, pouzdana, sigurna, vjerna

Emira - vladarka, vođa

Emšira - živahna, vesela

Enisa - drugarica, prijateljica

Enkasuma - podijeljena, razdvojena

Enesa – društvena, prijazna

Envera - veoma sjajna, jasna

Esma - najuzvišenija, najplemenitijeg karaktera

Ešrefa - cijenjena, ugledna

Ezrema - stidljiva, skromna, čedna

 

F

Fadila - izvrsna, istaknuta, zaslužna,

Fahima - koja razumije, shvaća, pametna

Fatima - koja odbija dijete od dojenja

Fehima - pametna, razborita

Ferida - izvanredna, skupocjeni dragulj

Fikreta - misao, ideja, pojam, utisak

 

H

Habiba - draga, voljena

Hatidža - nedonošče, prije vremena rođeno

Hafiza - zaštitnica, čuvarica

Hajrija - milosrdna, darežljiva

Halida - trajna, krepka, snažna, čila

Halila - vjerna prijateljica, simpatizer,

Halima - blaga, dobroćudna, pažljiva

Hamida - koja je Allahu zahvalna

Hanifa - pravovjerna, iskrena, nevina

Hanija - nježna, brižljiva majka

Hanka - iskusna pametna žena

Hasiba - cijenjena, poštovana, uvažena

Hasna - lijepa žena, krasotica

Hasima - koja spor razrješava

Hazira - oprezna, spremna

Husna - ljepota, izvrsnost, vrlina

 

I

Ifeta - nevinost, čednost, čistoća

Ikbala - sreća, uspjeh

Ilhana - melodija, nadahnuće

Ilvana - sem. nepoznata

Ismeta - nevina, od grijeha sačuvana

Ismihana - kombinirano od ism = ime i hana = carica, vladarica

Izeta - moć, sila, utjecaj

 

J

Jasmina - cvijet jasmina, proljeće

Jemina - sretna, napredna, ugledna

Jilduza – zvjezdana

 

K

Kadira - koja je kadra, sposobna

Kanita - poslušna, pokorna Bogu

Kasema - zakletva, prisega

Kerima - plemenita, velikodušna

Kumrija – grlica

 

L

Lamija - sjajna, svijetla, blistava

Latifa - nježna, fina, blaga

Lebiba - pametna, pronicljiva

Lejla - noć, veče

Lutfija - dobroćudna, ljubazna

 

M

Mahira - vješta, okretna

Maida - sto sa gozbom, trpeza

Mebrura - dobra, od Boga primljena

Mediha - pohvalna, hvale vrijedna

Medina - zadužena, obavezna

Mejra – Naš tradicionalni oblik imena Merjema

Memsuda - čvrsta, jaka, solidna

Mihra - ljubav, sunce

Mina - Semantika nepoznata

Mirsada - Pogledaj muška imena

Mubera - dobro djelo, dobročinstvo

Mufida - korisna, unosna, probitačna

Mujesira - koja olakšava

Muniba - pokajnica

Munira - sjajna, blistava svijetla

Muradifa - partnerka

Murisa - ona koja ostavlja u nasljedstvo

Muvedeta - voljena, željena, ljubljena

Muzafera - koja uspijeva, pobjedonosna

 

N

Nadija - darežljiva, orošena, svježa

Nadira - rijetka, neobična, skupocjena

Naima - mekana, fina, nježna

Nasiha - čista, vjerna, odana

Naza - nježnost, blaženstvo

Nazmija - poetična, pjesnički obdarena

Nedžada - hrabrost, smjelost

Nefisa - dragocjena, tražena, dopadljiva

Nesiba - poznata porijekla, iz fine porodice

Nusreta - pomoć, pobjeda

 

R

Rabija - proljeće, proljetna kiša

Rahima - milostiva, sažaljiva, suosjećajna

Ramiza - koja se simbolički izražava

Rasima - pisačica, slikarka

Razija - zadovoljna, suglasna

Refija - visoka, uzvišena, nježna

Refika - prijateljica, suputnica

Remiza - ugledna, cijenjena, poštovana

Remzija - simbolična, figurativna

Rešida - koja ide pravim putem

 

S

Sabaheta - ljepota, krasota, ljupkost

Sabiha - očita, svježa, jasna, nova

Safa - bistrina, vedrina

Sahiba - kolegica, prijateljica, vlasnica

Saida - poglavarka, koja obećava sreću

Saima - koja posti

Saliha - dobra, čestita, uredna

Salima - zdrava, potpuna

Samira - koja noću sijeli,

Seida - srećna, blažena, uspješna

Selma - mir, sigurnost

Senija - visoka, uzvišena, blistava

Sidika - veoma iskrena, pouzdana

Suada - sretna, koja ima sreće

 

Š

Šefika - suosjećajna, sažaljiva, ljubazna

Šejla - primorski bor

Šerifa - ugledna, poznata, slavna

Ševketa - moć, sila, žestina

Šukrija - koja se zahvaljuje

 

T

Tahira - čista, neporočna, nevina

Taiba - pokajnica, koja se kaje

 

V

Vahida - jedna, sama, jedinstvena

Valida - majka, porodilja

Vesima - ljupka, simpatična, dražesna

Vezira - pomoćnica, ministarka

 

Z

Zahida - pobožna, umjerena, skromna

Zahira - vidljiva, očita, jasna

Zakira - koja često spominje Boga, koja pamti

Zehra - žena svijetla lica

Zejna - ljepota, krasota, ukras

Ziba - lijepa, divna, nagizdana

Zikra - sjećanje, uspomena

Zineta - ukras, nakit, ornament

Zuhra - blago, opskrba, doprinos

Zumreta - skupina, grupa,kategorija

 

Ovo je bilo 500 starih muslimanskih imena po našem izboru, ali vam svakako preporučujete da pregledate našu bazu podataka sa arapskim imenima i da sami nađete ime koje vam se sviđa. A ako vi niste suviše staromodni i to ime koje odaberete će zvučati moderno. Pri tom treba da znate da se moda mijenja, i da će za koju godinu opet u modi biti imena koja su nosili naši djedovi i nene.

Kliknite ovdje da saznate više o arapskim imenima:

ARAPSKA MUŠKA IMENA

ARAPSKA ŽENSKA IMENA

MODERNA MUSLIMANSKA IMENA

 

 

Loading...