Muhamed: Ime Oktobra, i najčešće ime na svijetu

 

Najčešće ime na svijetu je Muhamed a najčešće prezime Čing. Šta mislite koliko se ljudi na svijetu zove Muhamed Čing? O značenju i porijeklu imena Muhamed možete više pročitajte ovdje.

znacenje imena Muhamed

 

Pošto je arapski jezik takoreći kulturni jezik Islama, većina muslimanskih imena i van arapskog područja, pa tako i na našem podneblju, su arapskog porijekla. U praksi se pokazuje da ako neko pređe na Islam iz druge religije obično mijenja i ime i uzima neko ime arapskog porijekla, iako to nigdje nije propisano kao neophodno. Muško ime koje se pri tome najčešće uzima je ime proroka Muhameda.

U Turskoj, iako je stanovništvo većinom muslimansko, ime Muhamed i nije toliko često. Popularna su podjednako i sva ostala muslimanska muška imena. Pošto je Osmanska vlast i islamizacija u našim krajevima sa sobom donijela i orijentalna lična imena, ime Muhamed u Bosni i Hercegovini je veoma dobro poznato, ali nije najzastupljenije muško lično ime, kao što to nije ni u Turskoj.

Kod arapskih muslimana je međutim ime Muhamed mnogo češće zastupljeno i uobičajeno je da bar prvi sin nosi ovo ime, ali nije neuobičajeno da i svi sinovi nose ime Muhamed. Budući da arapska imena imaju drugačiju strukturu nego što je to kod nas, gdje jedna osoba obično ima samo jedno lično ime, pored ovog imena Muhamed sinovi nose i druga imena te se ipak ne zovu svi isto.

Značenje imena Muhamed

Ime proroka Muhameda, osnivača islama (570-632). Ime je arapskog porijekla (‏محمّد‎ ) i ima značenje "hvaljen, slavljen". Ime je izvedeno prvobitno od korjena ( ‏حمد‎,) "ḥamida" što znači "hvaliti", "slaviti". Pošto je Muhamed profetovo ime često se tumači i kao "posrednik između Boga i ljudi". Muhamed je uključujući i sve varijante ovog imena najčešće ime u islamskom svijetu, a možda i na svijetu uopšte.

Od istog korijena potiču i imena  Ahmad, Hamid ili Mahmud, Mehmed.

Ime Muhamed je protekle godine bilo na 13. mjestu najpopularnijih muških imena za dječake u BiH

 

Loading...