Arapska imena, njihovo značenje i struktura

 

 

Da li vam izvorna arapska imena zvuče komplikovano? Ako da, nije ni čudo jer arapska lična imena imaju posebnu strukturu i sastoje se od više dijelova. Iz arapskog imena naime možete saznati ne samo ime te osobe, nego i ime djeteta , ime roditelja, a i odakle ta osoba dolazi i čime se bavi.

znacenje arapska imena

 

Na arapskom govornom području davanje imena djetetu igra posebnu ulogu. Razlog za to je činjenice da je Poslanik izboru imena pridavao veoma veliku važnost. U jednom od hadisa je njegova izjava: "Na Sudnjem danu ćete biti prozvani po vašem imenu i imenu vaših očeva. Stoga odaberite lijepo ime". Osim zvučnosti imena je stoga važno da ime ima dobro, pozitivno i lijepo značenje.

Ovdje možete naša arapska imena i njihovo značenje:

Arapska imena i njihovo značenje

 

Struktura Arapskih imena

Da li vam izvorna arapska imena zvuče komplikovano? Ako da, nije ni čudo. Klasična arapska lična imena se danas obično sastoje od više dijelova i imaju obično sljedeću strukturu:

 kunya – ism – nasab – nisba– laqab

Kunya je sastavni dio imena , tzv. časni dio imena, kojim osobe u arapskom svijetu su dnevno oslovljavane i uključuju ime potomka dodato sa Abû (otac od) ili Umm (majka od) .

Ism je lično ime, koje odgovara ličnom imenu uobičajenom u Evropi. Pored klasičnih imena vezanih za Kuran ili za život poslanika Muhameda (Abdulah, Ibrahim, Ajša...) za ime može biti izabrana i neka druga riječ iz arapskog jezika koja ima lijepo značenje.

Nasab uključuje pretke kroz više generacija prekoočeve linije. Spominjanje imena oca kao sastavno ime sopstvenog imena je na arapskom govornom području i danas uobičajeno i dodaje se sa Ibn ili Bin (sin od) ili Bint (kći od).

Nisba govori o tome odakle neko dolazi (mjesto ili pleme) ili kojoj konfesiji pripada ili pak šta je po zanimanju.

Laqab može da bude nadimak kojim obično i oslovljavamo osobu u svakodnevnom životu i onda se stvalja na kraj. Ili pak može da označava počasno ime i kao titula se stavlja u tom slučaju na početak.

arapska muslimanska imena

 

Arapska lična imena mogu se pratiti unazad do petog stoljeća prije prije nove ere. Čak i tada je pored ličnog imena muškaraca bilo dodavano i ime oca kao drugo ime. Prema izvoru Vofditrih Fišera, poznatog njemačkog arabiste, ponekad su dodavana čak i imena praočeva do pete generacije unazad.

Danas je davanje imena u većini arapskih zemalja zakonski određeno.

U Egiptu, na primjer, svako novorođenče mora odmah dobiti tri imena i jedno prezime. U Iraku, ime se sastoji od prvog imena, ime oca i imena mjesta. U Maroku se oslovljavaju prezimenima.

Pošto je arapski jezik takoreći kulturni jezik Islama, većina muslimanskih imena su arapskog porijekla. U praksi se pokazuje da ako neko pređe na Islam iz druge religije obično mijenja i ime i uzima neko ime arapskog porijekla, iako to nigdje nije propisano kao neophodno.

Uopšteno su kod muslimana najrasprostranjenija imena poznatih ličnosti islamske istorije kao npr. Muhamed, Ali, Husein, Ajša ili Fatima. Takođe imena koja pominju Allaha su veoma popularna, kao npr. Abdulah („sluga božiji“) ili Abd ar-Rahmân („sluga Milostivog“). Ova dva imena su po izjavi Poslanika bogu najmilija.

Najlošija arapska imena su Harb što znači "neprijateljstvo" i Murah što znači ogorčenost. Ipak za najlošije ime koje se djetetu može dati kod vjernika važi ime Maliku al-Amlak („kralj kraljeva“), jer samo sam Bog može njime da se služi. Neka druga imena koja bi se takođe mogla odnositi samo na Boga su dozvoljena kao npr. Ali što znači „uzvišen, plemenit“ ili Rašid što znači „vođa“.

 

 

Loading...