Muslimanska imena na našem podneblju

 

Muslimanska imena na našem podneblju

 

Osmanska vlast i islamizacija u našim krajevima je sa sobom donijela i nova orijentalna lična imena.

Na samom početku je bilo uobičajeno da se daju imena koja su bila uobičajena kod Turaka, među kojima su imena arapskog, persijskog, turskog ili starohebrejskog porijekla. Kasnije imena se preuzimaju bez posredovanja turskog jezika direktno iz arapskog ili persijskog i postaju raznovrsnija.

Pored ovih orijentalnih imena među bosansko-hercegovačkim muslimanima danas često mogu sresti i imena koja po formi liče na neko ime orjentalnog porijekla ali po etimologiji i značenju nemaju nikakve veze s tim jezicima nego su nastala slobodnim premještanjem glasova nekog orijentalnog imena, čisto zbog interesantne zvučnosti novonastalog imena.

Takođe mnoga imena koja često možemeo sresti kod Bošnjaka imaju korijen najčešće u turskom jeziku, ali su zbog prilagođavanja našem jeziku fonetski promijenjena. U pisanju i izgovoru ovih imena trebalo bi  koristiti onaj oblik koji je već prihvaćen u jezičkoj praksi.

 

ženska muslimanska imena

 

 

muška muslimanska imena

Pored orijentalnih imena kod Bošnjaka se mogu sresti i druga imena koja su specifična za Bošnjake ali su različitog porijekla.

Profesor dr. Ismet Smailović je u svojoj knjizi " Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini" neorijentalna imena kod Bošnjaka podijelio u nekoliko kategorija:


1. imena slavenskog porijekla Više o tome >>
2. imena koja su se pojavila u novije vrijeme: Adis, Asmir, Edisa, Esvedin, Ismar, Merdina, Selvedina...
3. imena iz neslavenskih jezika: Armin, Ademir, Alisa, Dijana, Denis ...

I pored nastojanja da hrišćansko stanovništvo uzima crkvena, odnosno biblijska imena ili da muslimansko stanovništvo bira isključivo tradicionalna orijentalna imena, i kod jednih i kod drugih može se naići i na domaća narodna imena slavenskog porijekla npr: Zlatan, Zlatko, Rusmir, Vesna, Jasna, Jasmina, Jasminka, Soko, Sanja, Sanjin itd.

Pročitajte i

Šta znači termin "muslimansko ime" i koja su to bosanska imena?

i

Arapska imena, njihovo značenje i struktura

 

Loading...