ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA ISAK (ISHAK)

 

Isak je muško ime hebrejskog porijekla a širom svijeta je uobičajeno i kao prezime. Značenje je „Bog se nasmijao“ ili „Bog  je izazvao njezin smijeh“, a često se daje dugo isčekicvanom djetetu, koje je došlo u poznim godinama roditelja.

znacenje i porijeklo imena Isak

Šta Znači Ime Isak?

Ime dolazi iz Starog zavjeta (heb. יִצְחָק yiṣḥāq)  i odnosi se na Isaka, sina Abrahamovog ( tj. Avramovog kod Srba ili Ibrahimovog kod muslimana)  i oca Jakovljevog,  drugog od tri pretka Izraelaca. Hebrejski izvorni naziv (Jišak) preko grčkog i latinskog je došao u formu koja se danas koristi na zapadu- Isak. Arapi da izgovaraju sa umetnutim h- Ishak. Naziv Isak na izvornom hebrejskom sadrži u sebi hebrejsku riječ "smijeh" i doslovno znači "smije se" i u prevodu znači "Bog se nasmijao" ili "Bog se osmjehnuo (prema djetetu)" ili pak „Bog  je izazvao njezin smijeh“.

Kroz židovstvo, kršćanstvo i islam, ime je prošireno širom svijeta. Dolje ćemo objasnitio ulogu Isaka prvo u Bibliji, a potom u Kuranu, a time će biti razjašnjeno i značenje imena.

Ime Isak u Bibliji

Ime Isak slika

Isak je jedno od najstarijih biblijskih imena, koje potječe izvorno iz Starog zavjeta. Isak je bio sin Abrahamov; i otac ga je zamalo žrtvovao na Božju zapovijed (Postanak 22,1-13).

Citat: „22:1 Bog nastavi: "Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati… 22:10 „Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina.“

Ime Isak proizlazi iz hebrejskog "Yitzhaq" (יִצְחָק) što znači, sasvim doslovno, "smije se". Iako je prethodna priča bila perverzna i strašna, etimologija imena je radosna! U Postanku u poglavlju 18: 12-15, saznajemo zašto postoji element "smijeha" u Isakovu imenu. Iako je Stara već imala 90 godina, Bog je obećao Abrahamu i Sari da će ona zatrudnjeti i roditi sina. Na to se Sara nasmijala.  Zašto? Pa, jer jednostavno nije vjerovala.

Citat 18:12 „Zato se Sara sama u sebi nasmija; jer pomisli: "Kad sam već uvenula, zar da još pomišljam na ljubav? I moj je gospodar isto tako star."“

U Postanku 21,6, neposredno nakon što je Isak rođen , Sara je rekla: „Smijeh mi Bog pripravi, i svaki, koji čuje o tom, smijat će se zbog mene." Isak je bio Sarin jedini sin, a Abraham je imao punih 100 godina kad se Isak rodio. Prvi sin mu se zvao Ismail.

Ime Ishak kod Muslimana

Ime Isak na arapskom

U Islamu isak igra takođe važnu ulogu. Kur'an također spominje Ishaka (arapski إسحاق ), i on je jedan od 25 Allahovih poslanika. Međutim, po Kuranu nije jasno da li je otac Ibrahim bio spreman žrtvovati Isaka, kao što smo gore napomenuli. Dok su neki raniji učenjaci, poput Tabarija, smatrali da je Ishak sin kojeg je Ibrahim bio spreman da žrtvuje, kasnijii islamski učenjaci, kao što je Ibn Kathīr, tvrdili su da to može biti samo Ismail; posljednje tumačenje je danas češće među muslimanima.

Popularnost imena Isak (Ishak)

Ime Isak  se našlo među top 100 muških bosanskih imena u dva oblik- Isak i Ishak.

Takođe na području Beograda nalazi se među prvih 100 imena.

Međunarodno je ime rasprostranjeno širom svijeta u različitim varijantama, koje možete vidjeti u nastavku teksta. 

Sve ove podatke, kao i tumačenje i analizu trendova, možete pronaći u našem odjeljku – TOP LISTE

Oblici i Nadimci Imena Isak

Ime Isak slika

Ime je izvorno židovsko, a danas je rasprostranjeno širom svijeta. Mali dječaci nasmiju svoje roditelje, roditelji im daju ovo „nasmijano“ ime.

 • Arapski: آیزاک (Ishak)
 • Armenski: Sahak
 • Engleski: Isaac
 • Grčki (drevni): Hesychios
 • Hebrejski: Jizchak, Jitzchak
 • Jidiš: Itzig, Itzik, Icek
 • Kurdski: Ishak
 • Portugalski, Rumunjski: Isac
 • Rumunjski: Isac
 • Švedski, Norveški: Isak
 • Španjolski: Isaac

Više o srpskim imenima možete naći ovdje: SRPSKA IMENA

Više o muslimanskim imenima možete naći ovdje:  MUSLIMANSKA  IMENA

Više opširnih priča o izabranim ženskim imenima možete naći u našem odjeljku:  ŽENSKA IMENA

Više opširnih priča o izabranim muškim imenima možete naći u našem odjeljku: MUŠKA IMENA

 

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

Loading...