SVE O IMENU DAMIR (DEMIR): Porijeklo i Značenje

ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA DAMIR

Ime Damir je domaćeg slavenskog porijekla izvedeno od riječi „davati“ i „mir“. Ime se na našem podneblju ima neutralno nacionalno obilježje a najčešće se sreće kod Hrvata, muslimana i Slovenaca. A Demir važi kao muslimasko ime.

znacenje i porijeklo imena Damir

Šta Znači Ime Damir, a šta Damir?

Ime Damir je domaćeg porijekla i znači „onaj koji daje mir“, „onaj koji je miroljubiv“, „onaj koji je uravnotežen i ima unutarnji mir“.  Izvedeno od ovog imena je muško ime Damirjan i ženski oblik Damira.

Ime Demir

Kod muslimana se ime Damir često tumači kao muško ime turskog podrijetla sa značenjem uporan, ustrajan, žilav. Ovo tumačenje počiva na turskom imenu Demir, koje prevedeno znači „željezo“ što u prenesenom značenju treba da opiše osobu koja je čvrsta, nepopustljiva, jaka i stabilna. No malo je vjerovatno da je Demir preveden u Damir. Demir je samostalno ime koje se sve češće u tom obliku daje dječacima u BiH.  A ime Damir kod muslimana na našem području počelo je da se koristi 70-tih godina i slavenskog je porijekla.  Slavenska varijanta imena Demir je Gvozden.

Znači ako djetetu želite dati ime turskog porijekla- izaberite Demir. (željezo)

Ako želite djetetu dati ime slavenskog porijekla – izaberite Damir. (daje mir)

A ako želite pak domaže ime sa „željeznim značenjem“ – izaberite Gvozden.

 

POPULARNOST IMENA DAMIR

Ime Damir se davalo najčešće 70-ih godina 20. stoljeća na području Hrvatske  i Slovenije, a 80-tih godina i na području Bosne i Hercegovine kod muslimana.

U Federciji BiH se Damir našao na 85. a Demir na 60. mjestu. Ime se našlo među prvih 100 takođe na listi najpopularnijih splitskih imena. 

Statistika imena Damir u Sloveniji:

Ime Damir u Sloveniji

Više opširnih priča o izabranim muškim imenima možete naći u našem odjeljku: MUŠKA IMENA

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

Loading...