Imena Koja Znače LJUBAV

 

 

Ako na internetu tražite imena koja znače „ljubav“, naći ćete članke prevedene sa engleskog jezika i imena kao što su Carys, Lennan i Darrell. Zaista?! Složićete se, ta imena nisu baš uobičajena u učionicama naših škola. Mi smo se zato potrudili i našli imena koja možete dati vašoj bebi i ako niste spremni za eksperimentisanje tipa Šeri Pavlović.

imena koja znače ljubav

Domaća imena

Mnoga naša domaća imena slavenskog porijekla izvode porijeklo od osnove “ljubiti”, u smislu voljeti ili biti voljen.

Muška imena: Ljubiša, Ljuban, Ljubenko, Ljubo, Ljuboslav, Ljuboje, Ljubivoje. Takođe ovdje spadaju i imena Bratoljub, Čedoljub, Dragoljub, Miloljub itd.

Ženska imena: Ljuba, Ljubana, Ljubica, Ljubinka, Ljubislava.

 

Strana ali udomaćena Imena

Ovo su imena perzijskog, hebrejskog ili arapskog porijekla koja su uobičajena na podneblju bivše Jugoslavije.

Jasmina - Ime je  perzijskog porijekla izvedeno od riječi  "Yasaman ", što je naziv bijelog mirišljavog ukrasnog cvijeta, a sama riječ ima značenje "čulnost ljubavi".  Ime je iz perzijskog jezika u 16. stoljeću preko Španije preneseno u Evropu i potiče iz novijeg vremena kada se u narodu razvio običaj davanja imena po nazivu cvijeća. Ime je u raznim varijantama zastupljeno širom svijeta. U Engleskoj i Njemačkoj je Jasmin veoma često žensko ime, dok se na našim prostorima, U Hrvatsko, BiH i Sloveniji ime Jasmin daje dječacima.

Od ovih imena su na našem podneblju izvedena su imena Jasko, Jasminka, Jasminko, Jaca, Minesa, Minica i Minka.

ženska imena koja znače ljubav

Daut, Davud, David - Potiče iz starohebrejskog "Dawidh" što znači "voljen, ljubljen“. Ime je poznato u više varijanti širom svijeta. David u Bibliji je drugi i najveći kralj Izraela, predak Isusa.  U Kuranu se pominje gdje je između ostalog pomenuta Davudova pobjeda nad Golijatom.  Po popularnosti je ime  u varijanti Davud već neko vrijeme pri samom vrhu liste najpopularnjihih imena za dječake u Federaciji BiH. Isto važi za varijantu David u Hrvatskoj. U Srbiji je takođe ime među 25 najpopularnijih imena za dječake

Vedad - Značenje imena Vedad na arapskom jeziku (ar. wadād وَدَاد) je: simpatija, ljubav, privrženost. Ovo ime je u posljednjih desetak godina postalo veoma popularno u Bosni i Hercegovini i nalazi se na samom vrhu na listi  imena za dječake u Federaciji BiH.

Dženan - Muško ime Dženan na perzijskom jeziku znači: ljubljeni, voljeni. Koristi se još i Džanan, skraćeno Džano. Ženska varijanta imena je Džanana ili Dženana.

Marija - I za kraj da pomenemo Mariju i sve varijante ovog imena.

Samo značenje imena nije sigurno razjašnjeno i postoji više tumačenja. Po jednom tumačenju ime je izvedeno od egipatskog "mry" što znači  „koja je voljena“.

U Raznim formama je ovo najčešće žensko ime na svijetu. Na našem podneblju  je najpoznatija forma Marija, kod Bošnjaka je  jajpoznatije ime Mejrema ili u novije vrijeme Merjem. No ovo ime je i u raznim drugim oblicima prisutno. U posljednjih nekoliko godina posebni skok popularnosti bilježi ime Maša, koje je ruski skraćeni oblik imena Marija.

Ovdje pročitajte:

Imena koja znače "sreća".

Imena koja znače "vatra".

 

 

Za najpopularnija imena svih zemalja u regionu posjetite našu stranicu TOP LISTE

Loading...