SVE O IMENU HAMZA: Značenje i Porijeklo

ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA HAMZA

Ime Hamza (حمزة‎) je arapskog porijekla. Izvorno vodi porijeklo od arapske riječi "hamuza" što znači – čvrst. Ime je drevno i duboko ukorijenjeno u islamu, te je jedno od najčešćih muških imena među muslimanima.

znacenje i porijeklo imena Hamza

Šta Znači Ime Hamza?

Ime Hamza (takođe nazvan Hamzah, arapski: حمزة) je drevno muško arapsko ime, koje je veoma rasprostranjeno u muslimanskom svijetu. Naziv je izveden iz arapske riječi „ḥamuza“, što znači „jako“ ili „čvrsto“. Nosio ga je jedan od Muhamedovih prijatelja, Hamza ibn Abd al-Muttalib, rani islamski konvertor, poznat po svojoj snazi ​​i hrabrosti u borbi, a i čvrstoj tjelesnoj građi. Od Muhameda je on bio nazvan „Allahov lav“, pa se zato ime tumači i kao „lav“. Stoga iako sam korijen riječi „hamza“ ne znači lav, istoriski gledano mu se pripisuje ovo značenje.

Ime Hamza u Islamu

Ime Hamza na arapskom

Ime Hamza je u islamu najslavnije nosio Hamza ibn Abd al-Muttalib koji je bio amidža Muhamedov i istovremeno bratski saputnik, jer su njih dvojicu dijelile samo par godina starosti. Zbog svoje hrabrosti, snage i korpulentnosti postao poznat po nadimku „Allahov lav“. Poznat je i po tome da je bio prvi koji je ponio islamsku zastavu.

ime Hamza u Islamu

Hamza je glavna figura perzijskog eposa- Hamzaname (»Priča o Hamzi«), koja priča o fantastičnim pričama njegovog života.

 

POPULARNOST IMENA HAMZA

Ime Hamza slika

Na našem podneblju se ime Hamza sreće samo kod muslimana, posebice u Federciji BiH, gdje se godinama već nalazi u samom vrhu liste.

U Ostalim Zemljama

U cijelom arapskom svijetu i u drugim muslimanskim zemljama (npr. Turskoj i Libiji) je ime Hamza veoma popularno. U Njemačkoj, SAD, Belgiji, Francuskoj, Holandiji i ostalim krajevima svijeta se ime među muslimanima često daje dječacima. Tako je ime Hamza u Njemačkoj bilo jedno od 10 najčešćih muškim imenima među dječacima iz turskih porodica.

Više opširnih priča o izabranim ženskim imenima možete naći u našem odjeljku:  ŽENSKA IMENA

Više opširnih priča o izabranim muškim imenima možete naći u našem odjeljku: MUŠKA IMENA

 

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

Ime Hamza u Kuranu

 

Loading...