Značenje i Porijeklo Imena Emir (Amir)

 

ŠTA ZNAČI IME EMIR?

Ime Emir (arapski أمير, perzijski  امیر ), isto kao i Amir je preuzeto od naziva viskoke plemićke titule „emir“ koja se koristi u čitavom arapskom svijetu. Teritoriji kojima su emiri upravljali su se zvale „emirati“. U BiH je ovo ime veoma popularno i zastupljeno u obje varijante - Emir i Amir.

znacenje i poreklo imena Emir i Amir

Ime Emir i ime Amir važe kao muslimansko ime, i imaju isto porijeklo i značenje, a izgovaraju se različito u odnosu na jezik i govorno područje:

 • Na Turskom se izgovara Emir
 • Na arapskom se izgovara Amir i piše se ovako: اَمير‎
 • Na perzijskom se izgovara Amir i piše ovako  امير‎
 • Na hebrejskom se izgovara sa malo dužim a [aːmˈiːr]) a piše se ovako : אמיר‎, 

Inače varijanta Emir se koristi u Turskoj i upravo na našim prostorima- u BiH kod Bošnjaka.


Tumačeći etimologiju i istorijsko porijeklo, ime Amir (Emir) na arapskom jeziku ima dva moguća značenja u zavisnosti od toga kako se ime izgovara.

Amīr (sa naglaskom na i) , koje se kod nas koristi i kako ga mi na našem podneblju izgovaramo, znači "princ, vladar" i Āmir (sa naglaskom na a, to je varijanta koju mio ne koristimo u BiH) znači "uspješan". Uopšteno govoreći, ime Amir (a i Emir) je preuzeto iz imena visoke plemićke titule "Emir" koja se koristi diljem muslimanskog  svijeta.

Titula Emir i Emirati

muslimansko ime Emir na arapskom

Emir (arapski  أمير ) znači "komandant", "princ", ili "guverner".

U ranom islamskom periodu, „emir“ je bila titula onoga ko je komandovao muslimanskom vojnom jedinicom. Nakon osvajanja teritorije, emir bi dobijao titulu lokalnog guvernera. Sa rastućom moći kasnije su neki emiri vladali manje ili više suvjereno, ali su uglavnom tražili priznanje od strane kalifa. Njihove teritorije su se zvale „emirati“.

Na području današnjeg Avganistana, ime Amir je korišćeno za vladare iz 18. vijeka i 19. vijeka, dok je kralj Amanullah Khan ukinuo tu titulu 1919. godine.


Najvažnije izvedenice titule „emir“ su:

 • Amīr al-mu'minīn (arapski  أمير المؤمنين‎) znači „komandant vjernika“. Ovo bio je počasni naziv islamskih kališa od Omara. Ovo je takođe do danas jedan od naziva za sultane u Maroku.
 • Amir al-umarā (arapski  أمير الأمراء ) znači „vrhovni komandant“ ili bukvalno prevedeno „emir nad emirima“.
 • Riječ „admiral“ dolazi od arapskog amīr al-baḥr (arapski أمير البحر ) a znači „komandir mora“.
 • Tilula ammiratus je titula za visokog zvaničnika na Siciliji i takođe potiče od „amir“.
 • Perzijska, kurdska i indijska tutula „mir“, koja se odnosi na vođu grupe ili plemena, je takođe izvedena od „emir“.

 slika ime emir arapsko  

Današnji Emirati:

Suvereni emirati postoje još danas u arapskom svijetu:

 • Emirat Kuvajta
 • Emirat Katara
 • Ujedinjeni Arapski Emirati, federalna država

 Pored toga, još uvijek postoji veliki broj emiratima u severnoj Nigeriji do dan danas.

POPULARNOST IMENA EMIR

muslimansko ime Emir na turskom

Na Našem Podneblju

Na našem podneblju je ime Emir veoma često. Sa sobom su ga donijeli Turci , i ovo je jedan od razloga zašto je baš oblik Emir više zastupljen kod nas a ne Amir (što je češće u arapskom svijetu).

2017. godine je na listi najčešćih muških imena u FBiH ime Emir zauzelo 13 poziciju.

U Ostalim Zemljama

Immer Amir je veoma popularno diljem arapskog svijeta. U obliku Emir je veoma popularno u Turskoj.

U Sjedinjenim Američkim Državama, ime Amir je uobičajeno među Arapima i Muslimanima i primarno se koristi među doesljenicima sa bliskog istoka.

Slično važi i za ostale imigrantske zemlje. Primjerice u Njemčkoj je Emir trenutno jedno od najčešće nadijevanih turskih muških imena. Posebno često se ovo ime je dodijeljivalo dječacima 2012. godine.

 slika ime emir

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i internacionalno, posjetite našu stranicu TOP LISTE

Loading...