SVE O IMENU EDIN (DIN, DINO): Značenje i Porijeklo

ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA EDIN

Ime Edin je čisto bosansko ime. Iako je izvedeno od riječi „din“ što na arapskom znači „vjera“, ime Edin postoji samo kod muslimana sa našeg podneblja.

znacenje i porijeklo imena Edin

Šta Znači Ime Edin?

Ime Edin je izvedeno od arapske riječi „din“ (piše se دين) i ima značenje „vjera“, „religija“ i čisto je bosansko ime. Naime, ime Edin ne srećemo u turskom jeziku, odakle su na naš prostor uglavnom došla orijentalna tj. muslimanska imena. Edin takođe ne postoji ni u arapskom svijetu, i sreće se isključivo kod nas među Bošnjacima, a rasprostranjeno je u međuvremenu i kod muslimana u Crnoj Gori.  Ime je veoma rasprostranjeno već decenijama.

Samostalno ime Din?

Ime Din na arapskom

U BiH je posljednjih godina popularno ime Din. „Din“ je sastavni dio mnogih imena, kao npr. Sabahudin – osvit vjere, Zinedin – ukras vjere, Fahrudin – ponos vjere itd. No ono ne postoji u arapskom svijetu kao samostalno ime. Interesantno je da sve više roditelja iz BiH koji žive u inostranstvu, dječacima ovo ime daju kao drugo ime. Pošto se u BiH obično djeci daje samo jedno ime, neki roditelji biraju ime Din kao saostalno ime. 

Ime Dino – Ime ili Nadimak?

Ime Edin na arapskom

Ime Dino se na našim prostorima pojavilo 90-tih. Kao što smo gore naveli, i ovo ime je jedna od izvedbi imena Edin, a kao samostalno ime se pocelo koristiti sa trendom kratkih imena. Dino se koristi u Italiji kao nadimak za imena koja završavaju na „do“, a od milja  na „dino“ (npr. Bernardo = Barnardino = Dino). Na našim prostorima je Dino takođe prvo važilo kao nadimak. Poznati primjeri su Dino Dvornik (pravo ime mu je Miljenko) i Dino Merlin (pravo ime mu je Edin). 

Popularnost Imena Edin, Din i Dino

Ime Edin slika

Ime Edin se 2017. godine našlo među 40 najpopularnijih imena za dječake u Federciji BiH. Din i Dino su takođe na top 100 listi najčešće davanih imena dječacima.

 

Više opširnih priča o izabranim ženskim imenima možete naći u našem odjeljku:  ŽENSKA IMENA

Više opširnih priča o izabranim muškim imenima možete naći u našem odjeljku: MUŠKA IMENA

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

Loading...