SVE O IMENU MERJEM (MERJEMA): Značenje i Porijeklo

ZNAČENJE I PORIJEKLO IMENA MERJEM

 

Ime Merjem je za kratko vrijeme osvojila mlade roditelje u BiH. Ime u ovom obliku igra bitnu ulogu u islamu, i zajedno sa Marijom i Mirjam je možda i najčešće ime na svijetu.

znacenje i porijeklo imena Merjem

Šta Znači Ime Merjem (Merjema)?

Ime Merjem (arapski مريم ) znači: „voljena“, „čista“, „ona koja je pročišćena“, „najbolja žena“,„časna“ i „pravedna“. Odakle dolaze ova tumačenja, pročitajte u nastavku teksta.

Odakle Potiče Ime Merjem?

Merjem je arapski i perzijski oblik imena Miriam ili Marija. Miriam i Marija su dvije različite žene iz Biblije. Dok je Miriam je u Starom zavjetu Mojsijeva sestra, Marija je iz Novog zavjeta kao Isusova majka. Oba ova imena su izvedena iz hebrejskog Miryam, i vjerojatno iz egipatskog elementa "mry" što znači" voljena ".

Međutim, u islamskoj tradiciji, Merjem se zapravo odnosi na Djevicu Mariju, majku Isusovu (Isaa), a ne Miriam iz Starog zavjeta, sestru Musaovu. U stvari, Merjem se spominje više puta u Kur'anu nego u Novom zavjetu!

 

Merjam u Islamu

Ime Merjem na arapskom

Muslimani vide Merjem kao oličenje časne i pravedne žene, koju je Allah izabrao među svim ženama da bude majka poslanika Isa, zadnjeg poslanika Muhamedovog. (Citat iz Kurana: ""O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu učinio.") Prema muslimanskim uvjerenjima, Merjem bint Imran je iste loze tj. vodi porijeklo od Adema, Nuha, Ibrahima, pa onda Isaka, Jakuba, i Musa. Dalje u nizu predaka došli su Merjem i Isa (tj. Marija i Isus); dok je Muhammed na porodicnom stablu na grani od Ibrahimovog sina Ismaila.

Merjem i Isa su visoko cijenjeni u islamu i posvećeni su službi Allaha. Mnogi kršćani ne shvaćaju važnu poziciju koju Merjem ima unutar islamske vjere; ona je vrerovatno najcijenjenija žena u Islamu i jedina žena koja je imenom pomenuta u Kuranu. 19. sura se zove po njenom imenu, a posvećena je njenoj priči o bezgrešnom začeću.

 

Popularnost Imena Merjem

Ime Merjem slika

Na našem području ime Merjem je kao raketa lansirano na prvo mjesto, i u samom vrhu je sa Aminom. Prije 30 godina, kada je žensko ime skoro pa obavezno završavalo na slovo a, Mejra je bila poznatija varijanta.

Zbog značaja Merjem u islamu je ovo ime veoma često u islamskom svijetu u svim zemljama, a posebno među Perzijancima i Arapima u Iranu i Pakistanu.

U zapadnom svijetu, ime Merjem (Maryam) se koristi među muslimanima, i često je na području Engleske, Francuske, Nizozemske i Sjedinjenih Država.

U SAD se ime Maryam prvenstveno koristi među arapskim i perzijskim Amerikancima. Na američkom tlu ime Merjem (Maryam) se prvi put pojavio u 2000. godini. Hebrejski Miriam i grčki Mariam su oboje popularniji u Americi, kao i Mary i Maria . Sva ova imena u principu imaju isto porijeklo.

 

Oblici Imena Merjem

Kod nas su najpoznatiji oblici: Merjem, Merjema, Mejra, Mejrem. Kod nemuslimana je to ime Marija.

Internacionalni oblici su: Miryam, Miriyam, Mirijam, Maryam, Mariyam, Marijam, Meryem, Merjeme.

 

Pjesme o imenu Merjem

Poslušajte pjesmu o Merjemi od Dine Merlina:

 

Više ženskim  muslimanskim imenima možete naći u našem odjeljku:  MUSLIMANSKA ŽENSKA IMENA

Više opširnih priča o izabranim ženskim imenima možete naći u našem odjeljku:  ŽENSKA IMENA

Za najpopularnija imena svih zemalja kako u regionu tako i međunarodna, posjetite našu stranicu TOP LISTE

 

 

Loading...